Projectontwikkeling

Privacy Beleid

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels. Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Uw persoonlijke gegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door Sterck nv wordt gebruikt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

Conform de wettelijke bepalingen hebt u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

Registratie persoonsgegevens

Sterck nv legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, beveiligd elektronisch klantenbestand van Sterck nv.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens:

– In onze winkels bij het invullen van offertes, orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren

– Bij het bezoeken van onze website

– Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht

– Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief

– Bij het invullen van contact- & afspraakformulieren op de website

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren; voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Sterck nv gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Om een keuken- badkamer,- en/of interieur bestelling uit te voeren

– Om u te informeren over de status van uw opdracht

– Voor het meten van de klanttevredenheid

– Om door u gestelde vragen te beantwoorden

– Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden

– Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail

– Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post

– Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren

– Sterck nv zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat

Cookies

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat met een webpagina wordt meegestuurd. Het wordt door de browser op de harde schijf van uw computer opgeslagen. De cookie zorgt er o.a. voor dat de website u bij een volgende bezoek herkent.

Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om het gebruik van deze website optimaliseren. We respecteren daarbij alle privacy- en veiligheidsbepalingen. U loopt geen enkel risico. De cookies maken het bezoek op deze website alleen maar aangenamer.

Mogelijkheid om cookies uit te schakelen
Wenst u de cookies toch niet te aanvaarden, dat kunt u uw browser daartoe instellen.
Meer info: http://bit.ly/Cookies-verwijderen

Recht om vergeten te worden

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op door een mail te sturen naar info@stercknv.be. Indien u zich uitschrijft op de nieuwsbrief ontvang u ook geen informatie meer per post.

Disclaimer

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Sterck nv enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Sterck nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Algemene voorwaarden

Ter inzage op onze hoofdzetel: Pierre Corneliskaai 40, 9300 Aalst